Atlyginimo skaičiuoklė 2018
Priskaičiuotas atlyginimas „ant popieriaus“ 0,00 Eur
Pritaikytas NPD 0,00 Eur
Pajamų mokestis 15% 0,00 Eur
Sodra Sodra. Sveikatos draudimas 6% 0,00 Eur
Sodra Sodra. Pensijų ir soc. draudimas 3% 0,00 Eur
Išmokamas atlyginimas „į rankas“ 0,00 Eur

Darbdavio sumokami mokesčiai

Sodra Sodra 30.48 % 0,00 Eur
Sodra Įmokos į garantinį fondą | 0.2 % | 0,00 Eur
Sodra Įmoka į ilgalaikio darbo išmokų fondą | 0.5 % | 0,00 Eur
Visa darbo vietos kaina 0,00 Eur

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (toliau – su darbo santykiais susijusios pajamos) per mėnesį neviršija minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vieno dydžio, taikytinas mėnesio NPD nuo 310 eurų padidėja iki 380 eurų.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – NPD) taikomas tik su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms. Gyventojui taikytinas mėnesio NPD = 380 – 0,5 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vienas dydis - 400 Eur).

Nuo 2018 m. sausio 1 d. papildomas mėnesio NPD netaikodas


* - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. 814 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio" patvirtinta minimali mėnesinė alga (toliau – MMA) nuo 2018 m. sausio 1 d. yra 400 eurų. Vadinasi, 380 eurų mėnesio NPD taikytinas tiems gyventojams, kurių mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos yra mažesnės nei 400 eurų ar šiai sumai lygios.
* - gyventojams, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sulaukusiems asmenims, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis arba sunkus neįgalumo lygis, nuo 2018-01-01 nustatyta taikyti 450 eurų (buvo – 380 eurų) mėnesio NPD;
** - gyventojams, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sulaukusiems asmenims, kuriems yra nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis arba vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, nuo 2018-01-01 nustatyta taikyti 390 eurų (buvo – 320 eurai) mėnesio NPD;